Biologisch-dynamisch

Biologisch-dynamische boeren en verwerkers voldoen aan de normen voor biologische landbouw en gaan nog een stapje verder
Biologisch-dynamische boeren bedrijven een unieke vorm van landbouw en veeteelt die optimaal samenwerkt met de natuur. Hierbij wordt de samenhang tussen bodem, planten, dier en mens versterkt. De boeren streven naar een gemengde bedrijfsvoering en besteden veel aandacht aan milieu, natuurontwikkeling, sociale & economische vernieuwingen en dierenwelzijn. Zo mogen biologisch-dynamische koeien en geiten hun horens behouden en krijgen ze veel leefruimte. Al het veevoer en stro is biologisch en minimaal 80% van het veevoer wordt binnen het eigen bedrijf geproduceerd.

Demeter-keurmerk
Biologisch-dynamische producten zijn te herkennen aan het oranje Demeter keurmerk op het etiket. In Nederland en Vlaanderen is Stichting Demeter houder van het Demeter-keurmerk. De Demeter Voorwaarden Commissie stelt op basis van de wereldwijd geldende Demeter Standards van Demeter Internationaal normen op. In Nederland vindt de controle hierop plaats door de Control Union Certification. De garanties worden afgegeven door de onafhankelijke Stichting Demeter.

Meer informatie vindt u ook op www.stichtingdemeter.nl