Duurzaamheid

Wij zijn groothandel en retailer v/d Natuur. Wij geloven in natuurvoeding, duurzaamheid, wederkerigheid met de natuur, transparantie en dialoog.

Wij delen onze passie voor biologisch en duurzaam leven graag met u
Samen met u willen wij vorm geven aan een duurzame wereld. Door de beste producten aan te bieden die de natuur ons geeft en door het exploiteren van winkels waar we u kunnen laten voelen, proeven en delen in al het moois dat de natuur ons te bieden heeft.

En wij gaan verder
Omdat we geloven in een gezonde aarde vinden we dat we daar ook goed voor moeten zorgen. Dit betekent dat we daar, waar mogelijk, kiezen voor een duurzaam en klimaatvriendelijk bedrijfsbeleid. Zo maken we gebruik van gerecycled papier voor ons drukwerk, reduceren we de CO2-uitstoot zoveel mogelijk door goed te kijken waar we energie kunnen besparen en is de ingekochte energie 100% groen.

Nog een aantal voorbeelden waarmee wij ons inzetten om de aarde in balans en bovenal gezond te houden zijn:

  • ondernemen brengt afval met zich mee. Al ons afval, van magazijn tot kantine, wordt gescheiden. Zo helpen we op eenvoudige wijze mee aan een schoner milieu.
  • de vrachtwagens die ons bevoorraden rijden met schone motoren en we plannen onze routes voor belevering van winkels zo efficiënt mogelijk. Indien mogelijk laten we vrachtwagens bij terugkomst goederen ophalen bij leveranciers.
  • om minder auto’s te laten rijden werken we ter bevoorrading van de winkels samen met partners.
  • in een deel van ons hoogbouwmagazijn, waar de werkzaamheden over het algemeen in de dagdienst plaatsvinden, zijn bewegingsmelders geplaatst. Deze bewegingsmelders regelen dat de verlichting na 17.00 uur aangaat als een truck deze hal binnen rijdt.
  • trucks in het magazijn remmen op de motor en geven een deel van de energie terug aan de accu. Deze gaat daardoor langer mee en hoeft minder snel te worden opgeladen.
  • op het dak van ons kantoor is meer dan 75m2 aan zonnepanelen geplaatst. Deze duurzame energie wordt door onszelf weer gebruikt.
  • ook in onze toiletten zijn bewegingsmelders geïnstalleerd, waardoor het licht niet onnodig brandt. Bovendien trekken we onze toiletten door met hemelwater. De liters regenwater die op het dak van het magazijn van 9.000 m2 terechtkomen, vloeien dus niet ongebruikt het riool in maar worden gebruikt.

Klik hier voor de beleidsverklaring Natudis voor voedselveiligheid, kwaliteit en milieuzorg.

Klik hier voor het overzicht Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij Natudis.


Verzoek tot sponsoring
Al meer dan 35 jaar zetten wij ons, als groothandel in de Benelux, in voor gezonde voeding, een gezonde levensstijl en een duurzame wijze van ondernemen. We moeten dus keuzes maken in wat we daarnaast nog doen. Wat betreft sponsoring kijken wij vooral goed of een verzoek past bij waar we als groothandel voor staan: biologische natuurvoeding dichterbij de mensen brengen. Wij krijgen diverse sponsorverzoeken per week binnen en maken om die reden geen uitzondering op ons sponsorbeleid. Als u niet aan de criteria voldoet of valt in een categorie waaraan wij geen sponsoring verlenen, raden wij af om een verzoek in te dienen. 

Een sponsorverzoek voldoet aan tenminste een paar van onderstaande criteria:
• Het project sluit aan bij onze missie en visie

• Het project vindt plaats in Nederland en heeft bij voorkeur een landelijke uitstraling.
• Het project richt zich op een duidelijk omschreven doelgroep
• Het project is origineel, ondernemend, duurzaam
• Het verzoek tot sponsoring biedt promotionele mogelijkheden 
• De aanvrager heeft een bestaande (of toekomstige) relatie met Natudis

Sponsorverzoeken kunt u doen door het invullen van de sponsoraanvraag. U kunt HIER het sponsorformulier downloaden. 
Natudis streeft ernaar binnen 10 werkdagen op een verzoek te reageren.