De echte prijs van ons eten - 100 Dagen, 5 Thema’s

 | Natudis nieuws

De echte prijs van ons eten - 100 Dagen, 5 Thema’s
0% BTW op biologische voeding is een koopje voor de belastingbetaler. Diverse wetenschappelijke studies wijzen op de maatschappelijke voordelen van biologische landbouw. Biologische bedrijven stoten minder CO2 uit, hebben een betere bodemkwaliteit en minder last van bodemerosie. Ze veroorzaken minder water- en milieuvervuiling.
Biologische landbouwmethoden leiden ook tot behoud van biodiversiteit, dus meer variatie in planten, dieren, insecten en microben. Biologische landbouw is goed voor de bijen en andere insecten en levert daarmee een positieve bijdrage aan de bestuiving van onze voedingsgewassen. Biologische boeren vertrouwen op de kracht van de natuur en dat zorgt uiteindelijk voor meer veerkracht en herstelvermogen bij mens, dier en natuur. Dat bespaart geld, nu én in de toekomst.

Petitie
De productie van biologische voeding is beter voor het milieu en de gezondheid en bespaart de belastingbetaler veel geld. Daarom is het krom dat er belasting zit op biologische producten. Wij komen dan ook in actie. Vind jij ook dat we de echte prijs voor eten moeten betalen? 
Teken de petitie geenbtwopbio.nl/

Filmpje
Bekijk hier het filmpje Echte prijs van ons eten

THEMA 1 SCHOON (DRINK) WATER
Wat is schoon water je waard?
Schokkend maar waar: 50% van ons oppervlaktewater en 20% van het grondwater voldoet niet aan de EU-richtlijnen voor waterkwaliteit. De ernst en soort vervuiling verschilt per gebied. Zo komt het in Brabant door meststoffen vanuit de intensieve veehouderij. In Flevoland heeft het te maken met gewasbeschermingsmiddelen uit de akkerbouw. Houden deze boeren zich dan niet aan de regels? Zeker wel. Toch komt er een deel van de gebruikte chemicaliën in ons water terecht. Daarom gaat er veel belastinggeld naar het verduurzamen van de gangbare landbouw. Terwijl er een snellere, betere én goedkopere oplossing is volgens Bart Fokkens, voormalig staflid en adviseur van het RIZA: “schadelijke middelen gewoon helemaal niet meer gebruiken.” Jouw keuze voor biologische voeding is daarom van grote waarde voor onze waterkwaliteit. Biologische boeren vervuilen namelijk ons water niet met chemische middelen. Meer weten over de impact van landbouw op onze waterkwaliteit? 

THEMA 2 KLIMAAT
Wat is de ballast van jouw boodschappen?
De inhoud van je boodschappentas kan zwaar wegen. 
Ook voor het klimaat. De uitstoot van de landbouw jaagt 
namelijk klimaatverandering aan. Tegelijkertijd bedreigt deze klimaatverandering onze wereldwijde voedselvoorziening. Met ruim vier miljoen runderen, twaalf miljoen varkens en honderd miljoen kippen, is de vee-industrie uit op hoge winsten, terwijl de maatschappij hiervoor de rekening betaalt. Zo draagt de uitstoot van methaan en fijnstof bij aan het broeikaseffect en ontwrichten mestoverschotten onze ecosystemen. Om over de schadeposten van dierziekten maar te zwijgen. ‘Toch heb je de veranderkracht in eigen hand’ zegt Vera Dalm, directeur van Milieu Centraal. En die verandering begint met bio. ‘Biologische boeren houden de bodem levend en vangen de gevolgen van klimaatverandering beter op. Daarnaast voorkomt het weglaten van kunstmest een grote hoeveelheid CO2-uitstoot.’ En verder? ‘Beperk voedselkilometers met groente en fruit uit de buurt en het seizoen.’

THEMA 3 GROTE BIODIVERSITEIT
Wat hebben jouw bietjes met bijen te maken?
Jouw boodschappen hebben meer impact dan je denkt. ‘Wat je koopt, doet er toe’ zegt Lodewijk Hoekstra, TV-tuinman en oprichter van Code rood voor de natuur en NL Greenlabel. ‘Biologische, lokale en seizoensgebonden producten zijn echt beter voor de biodiversiteit.’ En dat moet iedereen weten, want 75% van ons insectenleven is al verdwenen.
Een schokkend gegeven, want insecten bestuiven onze gewassen en houden onze planten en bomen gezond. Vooral in de landbouw is er werk aan de winkel. ‘De weilanden in Nederland zijn eigenlijk groene woestijnen waar nauwelijks vogels en insecten leven. Om de biodiversiteit te bevorderen en behouden, is het belangrijk om schadelijke middelen weg te laten en het bodemleven te stimuleren.’ Precies wat biologische boeren doen. Biologische boeren zorgen voor een schone bodem, waar schimmels, bacteriën en wormen leven. Een rijk bodemleven zorgt vervolgens voor een rijke biodiversiteit boven de grond. Het dubbeltje dat je extra betaalt voor biologische bietjes is dus van grote waarde. Lodewijk: ‘het kan net het verschil maken of jouw kleinkind nog bijen ziet of niet.’

THEMA 4 GEZONDHEID
Waarom zijn jouw onbespoten boodschappen van levensbelang?
De Verenigde Naties (VN) luiden de noodklok. De hoge concentratie pesticiden op groente en fruit is een serieuze bedreiging voor onze gezondheid. Niet alleen via voedsel, ook via water, lucht of direct contact krijgen we de gifstoffen binnen, schrijft de VN in een rapport. De gevolgen? Afwijkingen, ziektes en soms zelfs de dood. ‘Pesticiden zijn een schending van het mensenrecht op gezondheid’ oordelen de auteurs. Deze conclusie onderbouwen ze met wetenschappelijk bewijs in maar liefst 24 pagina’s. Het wassen of schillen van groente en fruit is geen oplossing, omdat planten via hun wortels de pesticiden opnemen. Wat wél een oplossing is volgens de auteurs, is een wereldwijde transitie naar duurzame landbouw. Als pleitbezorger van de biologische landbouw is Ronald van Marlen, bestuurslid Stichting EKO keurmerk, blij met het rapport. ‘De VN is een neutraal en internationaal beleidsorgaan dat nadenkt over hoe wij met de aarde moeten omgaan.’ Van Marlen ziet het rapport dan ook als een brandbrief voor de wereld: ‘pesticiden zijn levensgevaarlijk en overbodig.’

THEMA 5 BODEM
Wat betekenen jouw boodschappen voor onze bodem?
We hebben meer voedsel dan ooit tot onze beschikking. Tegelijkertijd putten we de bodem helemaal uit. 33% van onze landbouwgrond is zelfs in acuut gevaar. En omdat we voor ons voedsel en drinkwater afhankelijk zijn van een rijk bodemleven, is dit dan ook een levensbedreigende situatie. Van Drenthe tot Afrika hebben boeren te maken met verstuiving, uitspoeling en landverschuivingen. De oorzaak? De intensieve teelten met chemie, monoculturen en zware landbouwmachines. Ook bollenteler John Huiberts heeft de kwaliteit van zijn zeventig hectare zien instorten. Sindsdien teelt hij biologisch. ‘Met biologische landbouw herstellen we onze bodems en vangen we de gevolgen van klimaatverandering op.’ Een rijk leven onder de grond betekent óók een rijk leven boven de grond. Kwikstaarten, veldleeuweriken en andere weidevogels die op de rode lijst van beschermde soorten staan, vergezellen Huiberts tegenwoordig op zijn akkers. De extra stuiver die je als consument betaalt aan biologische boeren als Huiberts dragen dan ook bij aan het behoud van het bodemleven en de natuur.

 

« Nieuws overzicht