Route

Vanaf Zwolle of Amersfoort (A28)
Neem de afslag Harderwijk - Lelystad (N302)
Neem vervolgens de afslag Industrieterrein Lorentz (bij verkeerslichten rechts)
Neem de tweede afslag op de drie rotondes die volgen
Sla aan het einde van de weg links af (Daltonstraat)

Vanaf Almere - Lelystad (N302)
Volg de borden Harderwijk
Ga bij de eerste verkeerslichten links (Lorentzstraat)
Neem na de bocht de eerste afslag links (Fahrenheitstraat)
Neem op de Fahrenheitstraat de derde afslag links (Daltonstraat)

 
Wat is uw vertrek adres?
Voorbeelden:
- Straat 00, 0000 XX, Plaats (of delen hiervan).
- Bedrijfnaam (als deze op Googlemaps staat)